სააგენტოს შიდა სტრუქტურული ერთეულების გარდა ინოვაციური სერვისების ლაბორატორია თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო, კერძო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და კვლევით ცენტრებთან:

 • სახელმწიფო ორგანიზაციები
  • გადაუდებელი დახმარების სამსახური 112 – შსს
  • ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
  • მონაცემთა გაცვლის სააგენტო – იუსტიციის სამინისტრო
  • საჯარო სამსახური ბიურო
  • საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
 • კერძო ორგანიზაციები
  • ლიბერთი ბანკი
  • თიბისი ბანკი
 • ადგილობრივი/საერთაშორისო ორგანიზაციები
  • World Vision
  • EdgeRyders
  • Praxis
  • ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრი
 • სამეცნიერო/საგანმანათლებლო დაწესებულებები
  • დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
  • ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს დანვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიული დახმარების სამსახური და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

Developed by IdeaDesignGroup
მაღლა