სერვისლაბის შექმნის დღიდან „ინოვაციური სერვისების ლაბორატორია“, მომხმარებელთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, მიზნად ისახავს მათ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული სერვისების შექმნას.

აღსანიშნავია, რომ  ლაბორატორიაში მუდმივად მიმდინარეობს სამუშაოები როგორც საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლის, ისე ახალი იდეების გენერირებისა და სააგენტოში ინოვაციური კულტურის ჩამოყალიბების მიმართულებით.

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს დანვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიული დახმარების სამსახური და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

Developed by IdeaDesignGroup
მაღლა